iraji-artroom1

ابوالقاسم ایرجی

در سال ۱۳۳۵ در بخش کجور شهرستان نوشهر دیده به جهان گشود. ایشان در سمت ها و بخش های مختلف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام وظیفه کرده است.در دوره اشتغال در حوزه معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی علاوه بر فعالیت های جاری (امور برنامه ریزی اداری و مالی حوزه) ، کارهای مربوط به سازماندهی و پشتیبانی از طرح های کلان در حوزه فرهنگ و به ویژه دایره المعارف ها، کتاب های مرجع و کتب علوم قرآنی و احادیث و… نیز به عهده ایشان بود. در این حوزه حمایت جدی از طرح ها، تحقیقات و انتشار آثار مربوط به قرآن و علوم قرآنی در اولویت قرارگرفت و برای انجام یافت ۵ طرح بزرگ در مورد قرآن، تألیف و انتشار ۱۷ عنوان کتاب علوم قرآنی، تحقیق، تصحیح و انتشار ۱۶ عنوان تفسیر و رساله علوم قرآنی از طریق انعقاد قرارداد و حمایت از پژوهشگران و مؤسسات و مراکز فرهنگی اقدام شد.