-9223372036854775808_-210085 (1)

امیر راد

امیر راد متولد (۱۳۵۵ – تهران) نقاش اهل ایران است. او دارای مدرک کارشناسی نقاشی از دانشگاه آزاد و همچنین کارشناسی ارشد نقاشی از دانشگاه هنر است.

 

برخی از فعالیت های امیر راد به شرح زیر است:

نمایشگاه گروهی :

 • مجموعه فرهنگی تاریخی سعد آباد ، ۱۳۸۶
 • نمایشگاه هنر لندن، لندن، ۱۳۸۶
 • گالری اثر ، ۱۳۸۶
 • جامعه متجدد : هنر نوین ایران و خارج ، موزه الیپس آرلینگتون ، واشنگتن ۱۳۸۶
 • رویاها و آرزوها ، مرکز هنری مریدین ، واشنگتن ۱۳۸۶
 • ادبیات در نقاشی معاصر ، خانه هنرمندان ایران ۱۳۸۶
 • سلف پرتره ، خانه هنرمندان ایران ۱۳۸۶
 • چهارمین بیینال جهان اسلام ۱۳۸۵
 • اکسپو پکن ۱۳۸۵
 • گالری افرند ۱۳۸۴
 • نمایشگاه پرتره ، گالری آریا ۱۳۸۴
 • اکسپو تهران ۱۳۸۳
 • نمایشگاه گروه شهریور ، خانه هنرمندان ایران ۱۳۸۳
 • نمایشگاه گروه شهریور ، خانه هنرمندان ایران۱۳۸۱
 • بیینال طراحی ، موزه هنرهای معاصر ۱۳۷۹

نمایشگاه انفرادی:

 • گالری آریا ، ۱۳۸۴
 • گالری آریا ، ۱۳۸۲

تدریس:

 • تدریس طراحی و نقاشی ،آموزشگاه هنرهای تجسمی آریا ، از ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۵
 • تدریس طراحی و نقاشی ،آموزشگاه هنرهای تجسمی نشان ، از ۱۳۷۹ تا اکنون
 • سخنرانی درباره “زن در هنر ” ، دانشگاه الزهرا ۱۳۸۴
 • سخنرانی درباره ” طراحی معاصر ” ، خانه هنرمندان ایران ۱۳۸۱
 • موسس آموزشگاه آزاد هنرهای تجسمی نشان ۱۳۷۹
 • همکاری در ساخت سریال انیمیشن ” نقاشی ” ، موسسه هنری صبا ۱۳۷۶
 • همکاری با مجلات هنری

عضویت:

 • عضو پیوسته انجمن هنرمندان نقاش ایران
 • عضو هیات مدیره کمیته آموزش انجمن هنرمندان نقاش ایران
 • عضو گروه شهریور

 جوایز:

 • ـ اثر برگزیده و لوح تشویق ، چهارمین دوسالانه بین المللی نقاشی معاصر جهان اسلام ۱۳۸۵