zare-artroom

شهدخت زارع گلستانی

شهدخت زارع گلستانی متولد ۱۳۵۵ در شهر شیراز چشم به جهان گشود. در دوران دبستان و کودکی شروع به سرودن شعر کرد. 

او در دوران تحصیل مسئولیت انجمن شعر مدرسه را به عهده داشت. در روزنامه های محلی شیراز به نام‌های عصر و خبر جنوب و نیم نگاه اشعار خود را به دوستداران شعر عرضه داشت. از اعضای اصلی انجمن زنان سازمان ارشاد فارس ،انجمن فارس شناسی و انجمن شعر دانشکده ی پزشکی بود. انجمن پنجشنبه های عاشق را خود بنا نهاد و از اساتید آن روز در شعر بهره جست.

وی اولین بار در انجمن شعر جهاد دانشگاهی شیراز و انجمن حوزه ی هنری فارس نزد (استاد برزجانی واستاد غلامرضا کافی) شعرهایش را ارائه کرد.همزمان نیز در جشنواره هاو کنگرهای شعر شرکت می کرد.درجشنواره سایه ی سپیدار رتبه کسب کرد،و بعد از آن چند دوره در کنگره دفاع مقدس شرکت کرد و در جشنواره ی استان تهران دوبار حائز رتبه شد.شعر را ادامه داد.در رشته ی فیلنامه نوسی تحصیل کرد .و اکنون نیز دبیر کمیته ی فرهنگ و هنر اتاق بازرگانی تهران است.

برخی از آثار شهدخت زرارع گلستانی به شرح زیر است:

  • کتاب شعر کوه کوله پشتی ات را نگران است
  • ما خاطرات ناب یک دیواریم