3964839

شهرام صارمی

شهرام صارمی نوازنده کمانچه متولد ۲۸ بهمن ۱۳۴۲ در تهران است. مقدمات موسیقی را نزد برادرش جهانشاه صارمی فراگرفت. با راهنمایی وی از سال ۱۳۶۲ آموزش کمانچه را نزد آقای هادی منتظری آغاز نمود. صارمی فعالیت حرفه ای خود را از سال ۱۳۶۷ آغاز کرد و در همین زمینه برنامه‌های متعددی را در داخل و خارج از کشور برگزار نمود. وی فارغ التخصیل دانشکده‌ی موسیقی هرات است و تاکنون قطعاتی را برای گروه سازهای ایرانی تصنیف کرده و در حال حاضر مدرس هنرستان‌های موسیقی و مدیر عامل فرهنگسرای ارسباران است.

برخی از آثار شهرام صارمی به شرح زیر است:
 • آوای شور
 • آواری همایون
 • بیداد، بیات، راجه، فرود (ساز و آواز)
 • یادگاری
 • تصنیف مستانه
 • راز و نیاز، طرز، راوندی، نوروز عرب، نوروز صبا، نفیر، فرنگ، فرود
 • تصنیف راز و نیاز برگرفته از ردیف
 • آواز شوشتری
 • قطعه ی ضربی شوشتری
 • تصنیف وصف آفریننده
 • تصنیف همایون به روایت استاد عبدالله دوامی
 • درآمد، چکاوک، ابوالچپ با تحریر راک
 • پیش درآمد همایون