اینجا کلیک کنید
اینجا کلیک کنید
اینجا کلیک کنید
اینجا کلیک کنید
اینجا کلیک کنید
اینجا کلیک کنید
قبل
بعدی

مقدمه

گروه‌ها و افرادی که در کنار هم زندگی می‌کنند فرهنگ را می‌سازند،و اما هنر فضیلتی ست برتر. فرهنگ به کمک آموزش به نسل‌ها منتقل می‌شود،و هنر چشمه ای‌ است جوشان که هرچه گسترش یابد فرهنگ را غنی‌تر می‌کند. فرهنگ و هنر راه مشترکی است برای تبادل اندیشه و کنش انسان در یک جامعه.در اصل فرهنگ مجموعه‌ای از دانش‌ها، باورها، هنرها و اخلاقیات بوده که افراد یک جامعه باید فرا بگیرند. از هر چه بگذریم سخن دوست خوش تراست، صفحه‌ی فرهنگ و هنر متعلق است به اهالی فرهنگ و هنر، به آنان که زندگی و زیستن را به زیبایی شناخته‌اند و باور دارند.

فعالیت‌ هنرمندان

اعضا

معرفی آثار هنری

صورتکم را به شکل ابر می‌خواهی بهار   

همیشه با باران شروع می‌شود ببار

بیابانی‌تر از همیشه در حسرتم 

و آه مانده بیرون بریز 

و خیالم را از همیشه راحت‌تر کن

سیاه چادر این صحرا از من است 

اگر تو امیر این دشت باشی

شعر از : شهدخت زارع گلستانی